Gebruikerslogin

U bent hier

Home » Algemene info

Artistiek Pedagogisch Project

 
De GAMWD Wuustwezel staat open voor alle kinderen, jongeren en volwassenen ongeacht hun levensfilosofie.
 
Zij wil een plaats zijn waar alle participanten zich kunnen thuis voelen en aanvaard worden met hun kwaliteiten en
 
hun beperkingen.
 
Onze school biedt artistiek onderwijs aan in de podiumkunten muziek, dans en woord dat de basis vormt voor zowel
 
de niet-professionele als de professionele kunstbeoefening.
 
Hierbij vinden wij belangrijk:
         
          - dat leerlingen kunst leren ontdekken en begrijpen met als doel geschoolde luisteraars/toeschouwers te vormen;
 
          - dat leerlingen kunst zelf leren beoefenen, wat moet leiden tot een actieve kunstbeoefening individueel of in
 
            maatschappelijk verband;
 
          - dat er procesgericht, constructief wordt gewerkt volgens eigentijdse didactische inzichten;
 
          - dat naast het aanleren van het puur technische ook het creatieve, het dramatisch-expressieve, het muzikale aan bod
 
             komt;
 
          - dat de leerlingen graag naar de academie komen. De directie, de leerkrachten, de administratieve medewerkers en
 
            leerlingen zorgen voor een aangename sfeer;
 
          - dat de leerlingen podiumervaring opdoen zodat ze een beeld krijgen van hun eigen kunnen en de rijkdom leren
 
            ervaren van de ineractie uitvoerder - publiek;
 
          - dat de leerlingen zichzelf leren ontplooien via woord en/of muziek en/of dans.
 
 
Leerkachten en directie:
 
          - zorgen voor een goede leer- en werkomgeving;
 
          - zorgen er voor dat er rekening wordt gehouden met de interesse van de leerling;
 
          - zorgen voor een oprechte en regelmatige evaluatie zodater geen verkeerd beeld wordt gegeven;
 
          - streven naar kwaliteitsverbetering door nascholing en zelfevalutatie;
 
          - wenden functioneel nieuwe technologieën aan;
 
          - zorgen voor een goede communictie met ouders, leerlingen, inrichtende macht, verenigingsleven,...
 
 
Wij willen ons als volwaardige partner profileren binnen het cultuurlandschap van de gemeente Wuustwezel en stellen
 
samenwerking met de muziek- en cultuurverenigingen voorop. Een samenwerking die er toe kan leiden dat de GAMWD
 
Wuustwezel een cruciale rol speelt in de ondersteuning ven kwaliteitsverbetering van het culturele leven.