Gebruikerslogin

U bent hier

Home

Vriendenkring

 

 

                 

 

 

Wie en wat?

   De academie heeft een vriendenkring opgericht door ouders, sympathisanten en ex-leerlingen van de academie.
   Zij bieden de academie ondersteunende diensten door:
 
           Praktische hulp:
                    - Hand- en spandiensten bij concerten en andere publieke actieviteiten door o.a. cafetaria en receptieruimte
                      klaarzetten zodat deze steeds in een aangename sfeer kunnen verlopen.
                    - Uitzonderlijk eens bijfinancieren van onbezolgdigde projecten.
                    - Het zelf organiseren van concerten ten gunste van de kas.
                   
           Uitleendienst van instrumenten: 
                    -  Fondsen bijeenbrengen voor de aankoop van studie-instrumenten.
                       Leerlingen kunnen deze dan de eerste 3 jaar huren via een systeem van huurkoop.
                    - Verkoop van 'afgeschreven' instrumenten voor de restwaarde of de geschatte waarde.
 
              Een attentie voor afstuderende leerlingen:
                    - Leerlingen die afstuderen in de hogere graad krijgen een attentie tijdens het eindejaarsconcert.
 
 
   Medewerkers.
 
   Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe jonge medewerkers die zich met hart en ziel willen inzetten voor de academie. Voelt u zich
   geroepen en wenst u ons team te komen versterken neem dan gerust contact op met één van onze medewerkers.
 
        VoorzitterDe Bruyn Kathleen, Kalmthoutsesteenweg 67, 2990 Wuustwezel, 03 233 69 07
         
          Secretaris: Lutgard Debaecke, Biest 13, 2990 Wuustwezel, 03 669 84 35
         
          Schatbewaarder: Annick Callebaut, Henningenlaan 70, 2990 Wuustwezel, 03 292 56 70
         
          Leden: Erlinda Beyers, Bosduinstraat 65/d, 2990 Wuustwezel, 03 663 49 17
                      Rita Gommers, Oude Baan 183, 2990 Wuustwezel, 03 633 07 85
                      Jeanne Van Dijck, Noordheuvel 22, 2990 Wuustwezel, 03 666 30 01
                      Anne Peeters, Oude Baan 167, 2990 Wuustwezel, 03 663 75 88
                      
 
    Wat verwachten wij van een medewerker?
 
   - Tweemaandelijks houden wij een overlegbijeenkomst afwisselend bij een medewerker thuis. Hier worden
     suggesties en vragen vanuit ouders, leerlingen, directie en leerkrachten besproken en behandeld.
   - Rondbrengen van aankondigingen voor concerten en klasvoordrachten.
   - Cafetaria verzorgen tijdens concerten. Tafels, stoelen en versiering klaarzetten en opruimen, drankbediening, ...