Gebruikerslogin

U bent hier

Home

Inschrijvingen

 
Ieder jaar dient u zich opnieuw in te schrijven. Dit kan door u persoonlijk aan te melden op het secretariaat
 
tijdens de openingsuren of online(klik hiervoor op volgende link en volg de instructies https://mijnacademie.be/gamwdwuustwezel)
 
Inschrijven kan  tijdens de laatste week van juni en gans de maand september.
 
Per ingeschreven studierichting wordt inschrijvingsgeld aangerekend dat jaarlijks wordt vastgelegd door het ministerie.
 
U bent pas definitief ingeschreven na betaling van het inschrijvingsgeld. 
 
De betalingen dienen uiterlijk op 25 september in ons bezit te zijn. .
 
Onder jongeren wordt verstaan personen die op 31 december nog geen 25 jaar zijn, vanaf 25 jaar dient het inschrijvingsgeld
 
voor volwassenen betaald te worden.
 
Men kan vermindering van het inschrijvingsgeld verkrijgen voor:
 
- een bijkomende studierichting in dezelfde of een andere academie, mits een betalingsattest en een 
 
  inschrijvingsbewijs van de andere academie;
 
- een tweede lid van het gezin (ingeschreven bij ons of in een andere academie), het jongste lid krijgt de vermindering;
 
- het gezinshoofd die volledig werkloos is, mits een geldig attest voor het DKO op datum na 1 september van het nieuwe
 
   schooljaar en een gezinssamenstelling;
 
- het gezinshoofd die een invaliditeitsuitkering van minimum 66% heeft, mits een attest van het ziekenfonds met vermelding
 
  van het RIZIVnummer, het percentage, een einddatum of heden en een gezinssamenstelling;
 
- het gezinshoofd  die een leefloon krijgt mits een attest van het OCMW afgeleverd na 1 september van het nieuwe schooljaar
 
   en een gezinssamenstelling;
 
- het gezinshoof die politiek vluchteling is mits een attest afgeleverd na 1 september van het nieuwe schooljaar en een
 
  gezinssamenstelling.
 
 Verminderingen worden enkel toegestaan mits u in het bezit bent van het juiste attest.
 
 
Nodig voor een nieuwe inschrijving:
 
  •  *  rijksregisternummer;

  •  

  •  *  +12 jaar: identiteitskaart;

  •  

  •  * - 12 jaar: kids-ID;

  •  

  •  *  attest voor eventuele vermindering;

  •  

  •  *  indien van toepassing: een attest van een inschrijving in een andere instelling van het DKO